تقویم مسابقات هیأت تنیس روی میز شهرستان نایین نیمه اول سال 1394

 

مکان

زمان

مناسبت

عنوان برنامه

ردیف

سالن تنیس روی میز شهرستان  نایین

جمعه28/1/94 ساعت 15

هفته سلامت

مسابقات نوجوانان آقایان شهرستان

1

سالن تنیس روی میز شهرستان  نایین

جمعه 18/2/94 ساعت 15

ولادت حضرت علی(ع)،هفته معلم

مسابقات جوانان آقایان شهرستان

2

سالن تنیس روی میز شهرستان  نایین

جمعه 22/3/94 ساعت 15

............................

مسابقات آزاد آقایان شهرستان

3

سالن تنیس روی میز شهرستان  نایین

جمعه 9/5/94 ساعت 15

روز جهانی مبارزه با مواد مخدر

مسابقات آزاد آقایان شهرستان

4

سالن تنیس روی میز شهرستان  نایین

جمعه 30/5/94 ساعت 15

هفته دولت

مسابقات  آزاد بانوان شهرستان

5

سالن تنیس روی میز شهرستان  نایین

جمعه 20/6/94 ساعت 15

هفته دفاع مقدس

مسابقات آزاد بانوان شهرستان

6

سالن تنیس روی میز شهرستان  نایین

پنجشنبه 26/6/94 ساعت 15

هفته دفاع مقدس

مسابقات نوجوانان آقایان شهرستان

7

سالن تنیس روی میز شهرستان  نایین

جمعه 27/6/94 ساعت 15

هفته دفاع مقدس

مسابقات جوانان و آزاد شهرستان

8