نفرات برتر شهرستان

لازم به ذکر است نفرات برتر شهرستان با توجه به نتیجه و ضریب مسابقات شهرستان انتخاب خواهند شد، بدیهی است عدم حضور بازیکن در بعضی مسابقات باعث کاهش امتیاز او خواهد شد.

در حال حاضر با توجه به تعداد، آقایان به سه رده سنی و بانوان به یک رده سنی تقسیم خواهند شد.

 

آزاد بانوان

مرضیه عراقی

فائزه قیومی

مهدیه عراقی

 

آزاد آقایان

رضا عجبی

داوود افضل

اکبر پاکدامن

 

جوانان آقایان

امیر حسین پاکدامن

محمدرضا شهریاری

محمدیاسین صمدی

 

نوجوانان آقایان

محمد البخشی

علیرضا مفیدی

امیرحسین پاکدامن