آقای عماد غلامی

متولد 1362

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد برق قدرت

سوابق ورزشی :

چندین مقام قهرمانی درسطح شهرستان

عضو تیم صنعت نفت