آقای محمد آریافر

متولد : 1371

مدرک تحصیلی : مهندسی صنایع

سوابق ورزشی :

چندین مقام قهرمانی در سطح شهرستان

دعوت به شرکت در اردوی انتخابی تیم امید استان

عضو تیم دانشگاه پیام نور اردکان

عضو تیم اصلی دانشگاه های پیام نور استان یزد

حضور در المپیاد کشوری دانشگاه های پیام نور در قالب تیم استان یزد

مقام سوم مسابقات بسیج داشجویی استان اصفهان 1393

حضور در المپیاد کشوری مسابقات بسیج داشجویی در قالب تیم استان اصفهان

سه سال سابقه مربیگری در سطح شهرستان

مدرک مربیگری درجه 3 تنیس روی میز

مدرک داوری درجه 3 تنیس روی میز

مدرک مربیگری درجه 3 بین المللی دارت