هیأت تنیس روی میز شهرستان نایین در نظر دارد اولین دوره مسابقات تنیس روی میز کوربیلون آقایان شهرستان نایین را به مناسبت نوروز 1394 برگزار نماید...